For en time siden ble Odd Nerdrum dømt til 2 års fengsel for grovt skattesvik. Nerdrum har brutt en viktig lov, og har gjort seg skyldig i straff, men hva godt kommer det ut av et fengselsopphold for kriminalitet som ikke er voldelig. Samfunnet bure skille mellom ulike typer lovbrudd, fordi det er en vesentlighetsforskjell på en overfallsvoldtekt og en innsidehandel på Oslo Børs. Straff er nødvendig for å avskrekke, men hvorfor kan ikke samfunnet gjøre det på en “lurere” måte. Odd Nerdrum er en ressursperson, han er en av våre tids største kunstnere, å sette han i fengsel blir å kaste bort et talent. Ta fra han pengene han skylder med harde renter, og sett han til å utsmykke offentlig bygg gratis i 2 år. Han synes sikkert det er kjipt, og det skal det være, men samfunnet får noe tilbake. Det samme tenker jeg om andre hvitsnipp forbrytere; Brynhildsen, Per Robert Jakobsen for ikke å snakke om Kjell Inge Røkke som spikret paller i 30 dager på Ilseng. Hvorfor skal man ikke sette disse ressurspersonene til å gjøre noe verdiskapende for samfunnet de har forbrutt seg på? Bruk de som rådgivere på sosialkontoret, lærer i skolen, som hjelpepleier på gamlehjemmet. Dette er yrker som hadde hatt godt av slike turbotyper, og de hadde hatt godt av å gi noe tilbake. Det er ikke fengselsoppholdet som har fått Røkke til å tenke seg om to ganger før han gjør et nytt lovbrudd, det er nemlig den offentlig skammen når lovbruddet ble kjent.

Folk som slår, truer, dreper, raner, voldtar må bures inne for å skjerme samfunnet, det gjelder ikke ressurspersoner som blir dømt for skattesvik!