Hvis du har lest kronikker om blockchain og kryptovaluta her hjemme, har du garantert lest hvordan kronikørene føler behov for å veie opp sin fordømmelse av Bitcoin og andre kryptovalutaer, ved å tilføre at blokk-kjede teknologien er spennende. Alt henger dessverre tettere sammen enn innsikten bak dette utsagnet, og det skal jeg underbygge og belyse her.

Economist-That-Predicted-the-2008-Financial-Crisis-is-Not-a-Fan-of-Bitcoin-or-Blockchain-Heres-Why-678x381

Fremveksten av spekulative coins og tokens, som for eksempel Bitcoin og Ethereum, er en forutsetning for utvikling av blockchainteknologien. Innovasjon trenger risikokapital og denne kapitalen kommer fra investorer og brukere som går inn tidlig i prosjekter gjennom deres token. Innovasjonen i denne sektoren blomstret fordi Bitcoin steg fra $100 millioner i markedsverdi til $186 milliarder på noen få år. Kritikerne bruker heller tid på sammenligne Bitcoin med tradisjonelle betalingsløsninger og valuta, i stedet for en ny bruks- og finansieringsform som har hentet det beste fra aksje og valutamarkedet.

 

Meningen har aldri vært å gjøre det enklere å kjøpe kaffe på Espresso House

Formålet med kryptomarkedet, det vil si kjøp og salg av tokens/coins, er å skape et økosystem for innovasjon gjennom tilbud og etterspørsel av risiko. Brukerne og investorene kan nå stemme frem eller dømme ned prosjekter og idéer. Fraværet av dette spekulative elementet (tokens / coins) finner du hos tradisjonelle banker og myndigheter. Derfor kommer det heller ingen spennende blockchain prosjekter fra den kanten.

Risikokapitalen til de 1400 prosjektene som gjennomførte Initial Coin Offerings i fjor, kom i hovedsak fra verdistigningen til Bitcoin og Ethereum. De skapte den første mengden med risikokapital, og har nå fått en annen viktig rolle som referansevalutaer og “dollar gateways» til bankkontoen din. Mange av de norske kritikerne holder fast ved at Bitcoin ikke fungerer som noen valuta eller har en betalingsfunksjon på linje med Visa. Det er visstnok tregt og det koster altfor mye penger. I tillegg vil det bli “regulert i hjel av myndighetene”, uten at myndighetene selv har kommet med hverken uttalelser eller konkrete forslag.

 

Hva hvis brukerne nå har stemt med lommeboken?

Aktørene er åpenbart ikke villig til å gi fra seg oppsiden i dette segmentet, de spennende prosjektene, til TROSS for at det koster snart $35 usd og tar 9 timer å gjøre en P2P overføring med Bitcoin. Se utviklingen på total markedsverdi av alle kryptovalutaene og handelsvolumet de siste 6 månedene, der er tallenes tale klare. Ingen er skremt av funksjonaliteten eller kostnaden, de positive sidene veier opp. En annen artig statistikk er at det ble investert mer penger i ICO’er enn gjennom venture fond i 2017. Det er tidlig, men at dette er en ny finansieringsform for god idéer er det liten tvil om.

 

Hvorfor tror mange at reguleringer vil ødelegge i stedet for å stimulere det ytterligere?

Mange vegrer seg kanskje for å investere i kryptoprosjekter, fordi regelverket er uklart og det oppleves som utrygt å forholde seg til utenlandske betalingstjenester. Hvis flere land følger Sør-Korea, ved å innføre strengere KYC (Know you Customer) regler, og navngitte wallets, innføre ovevåking av de åpne blokk kjedene, så vil det etter mitt syn være flere som ønsker å satse penger på kryptoprosjekter enn de som trekker seg ut. Da får også de eksisterende finansinstitusjonene klare regler å forholde seg til. Plutselig kan du delta i en ICO ved å kjøpe Ether gjennom nettbanken din.

Da SEC (Securities and Exchange Commission) I USA gikk ut og sa de kom til å håndheve gjeldende finanslov på kryptomarkedet og ICO’er spesielt, lagde de største miljøene plattformer som er 100% compliant med lovene. Det førte til at de store ICO’ene som ble klassifisert som «verdipaprirer” i vinter ble fyllt opp i rekordfart, med fullt navngitte godkjente investorer og prospektplikt etter de samme reglene som gjelder for aksjeemisjoner. De største tegnerne var VC firmaene, som nå kunne investere etter faste kjøreregler fra myndighetene.

Hvis formålet er å spå en boblesprekk eller nedgang i noe som har steget mye, kan fordømmelsen av denne banebrytende teknologien være en morsomt sport. Hvis formålet er å opplyse leserne om et markedssyn basert på egen innsikt, finnes det et stort utbud av informasjon, statstikk og forslag til reguleringer som vil kunne hjelpe avsender langt på vei.