Vi har flyttet inn i nye kontorer i Gründernes Hus i Oscarsgate 27. Det normale er ofte å leie lokaler tilpasset businessen, men ikke med tanke på businessmuligheter. Her i huset sitter det 80 personer/firmaer, som har ulike forretninger, men alle er interessert i et felleskap der man kan hjelpe hverandre opp. Her er det enkeltplasser til 1850 kroner i førsteetasje til større kontorer til 3650 kroner i andre og tredje etasje. BIGtv sender sine daglige sendinger fra studioet her.