Jeg gjør nå et prosjekt for Selvaag Bolig ASA, der formålet er å øke interessen for selskapet og aksjen som et investeringsalternativ, primært gjennom sosiale medier. Se @SelvaagAksjen og LinkedIN/SelvaagAksjen.

I gamle dager kunne selskaper med liten omsetning kjøpe seg en market-maker avtale hos et meglerhus, et system som for alle praktiske formål nå har blitt borte. Toveis priser langt fra hverandre, stimulerer ikke like mye til aktivitet, som informasjon der primærmål er å øken investorenes forståelse og kunnskapsnivå. Med den eksplosive veksten i sosiale medier, er det helt naturlig at selskapene velger å kommunisere direkte med publikum, i stedet for å kun basere seg på gamle kanaler.

Når sist leste du forresten hele den 5000 ord lange pressemeldingen skrevet på uforståelig engelsk? Lengde og ordbruk laget kun fordi medierådgiveren ønsker å vise “verdi” i forhold til pengene han tar seg betalt. Tro meg, det er like stor irritasjon hos hedgefondforvaltere i London, småsparere i Norge og journalistene at det tar 15 minutter og en ordbok for å forstå hva selskapet egentlig har gjort i en finanstransaksjon. Keep it simple!

Enkelte nettaviser har virkelig forstått verdien av oppdatert informasjon, og hvordan man raskt skal omdanne dette til lesbart materialet. Det ligger dog en stor verdi for selskapene selv å kunne “eie” kanal og innhold. Informasjonen børsnoterte selskaper kan dele, som ledd i en Investor Relations strategi, er alt som er egnet til å skape fokus og interesse, men selvfølgelig offentlig kjent etter børsregler og tilsynsmyndigheter.

Alle børsnoterte selskaper selger to produkter, underliggende produkt og aksjen. Problemet er at “kundegruppene” er vidt forskjellige, og det krever to forskjellige kommnunikasjonstrategier. Flere av de største børsnoterte selskapene har egne Twitter og LinkedIN kontoer, men de har ikke vært i nærheten av å ta ut potensialet i denne kommunikasjonsformen. Det er ingen som blir bullish til aksjen fordi du twitrer om et bistandsprosjekt dere har gjort med en promille av fjorårets overskudd.

Den store vinneren her er dog ikke selskapene selv, men investorene, som får anledning til å motta raskere og bedre informasjon. I tillegg er den helt gratis, og du kan kommentere eller stille spørsmål. Jeg har tidligere skrevet hvordan jeg tror Twitter og lignende kanaler, kommer til å være primær nyhetskilde i aksjemarkedet.

Oppdatering: Oppdraget for Selvaag Bolig ASA ble avsluttet 19. Desember 2013, og de viderefører funksjonen internt.