Det er ikke vanskelig å se for seg et dunkelt kontor rundt Youngstorget for 20 år siden, der en gjeng busserullkledde menn var samlet for å diskutere de siste avsløringene i pressen! Avisene hadde vært fulle av historier om hvordan bedriftseiere og spekulanter ikke tok ut lønn av selskapene sine, og dermed sparte arbeidsgiveravgift og personskatt. De levde faktisk på utbytte av kapitalen sin i stedet, og hvordan skulle samfunnet, til tross for å ha en markedsøkonomisk modell, takle dette problemet. Resultatet ble en mobbekampanje basert på feil informasjon for å skape motsetningsforhold mellom de som drev lovlig skatteplanlegging mot de som var låst til høyskatteregimet i egenskap av å være arbeidere.

Premisset for hvordan uttrykket nullskatteyter blir brukt, er feil. En person er ikke en nullskatteyter fordi han ikke tar ut lønn. Ordet peker på at han ikke yter skatt, noe som blir upresist når vi snakker om bedriftseiere og kapitalister.

Det kan være flere grunner til at man ikke tar ut en årslønn. Rett og slett fordi han lever av sparepengene sine, eller ikke har råd til å ta ut lønn i en oppstarstfase. En gründer som jobber med et nytt prosjekt, kan faktisk ha papirverdier i form av aksjer, men for liten kontantstrøm i selskapet til å ta ut lønn. En skikkelig fæl nullskatteyter med andre ord!

En venninne av meg driver en frisørsalong med to ansatte. Hun tar ikke ut lønn fordi hun ønsker å bygge opp en sunn arbeidskapital, slik at forretningen er levedyktig og de ansatte kan føle seg trygge på at lønnen kommer neste måned. Allikevel generer hun tre ganger så mange inntekter til staten som for eksempel en industriarbeider. Frisørentreprenøren må nemlig betale arbeidsgiveravgift fordi hun har ansatte, og kreve inn merverdiavgift på hver eneste klipp hun selger. Hva er poenget med å klistre på henne en merkelapp som nullskatteyter?

Nå har jeg tatt noen snille eksempler, men fortell meg hvorfor Kjell Ingen Røkke skal ta ut 900 millioner kroner som lønnsinntekt? Rake bort halvparten i inntekstskatt og legge på 126 millioner i arbeidsgiveravgift (14%). Really? Du må gjerne mislike det, men så lenge det er lovlig håper jeg alle er voksne nok til å forstå at valget er rimelig lett. Det er faktisk uansvarlig ovenfor de andre aksjonærene å ikke optimalisere skatt innenfor lovverket. Når det er sagt så bidrar Akersystemet mer enn hva som lar seg beskrive med noen få setninger, så derfor lar jeg være. Det går ikke an å peke på Kjell Inge Røkke som en null yter av skatt!

Hvis du fortsatt henger igjen i misforståelsen om at de som ikke nødvendigvis tar ut lønn ikke bidrar til samfunnet, lurer jeg på hva du syntes om de 1.3 millioner nordmennene som har sin primærinntekt fra NAV? Er det virkelig slik at de klassifiseres som skatteytere fordi de ironisk nok trekkes skatt fra pengene de får fra staten? (evig runddans det der)

Jeg er på ingen måte ute etter å henge ut noen som trenger støtte fra velferdstaten, men kun å påpeke hvor misvisende og feil uttrykket “nullskatteyter” er, i hvert fall relatert til “null” og “yter”.

Det er en tragedie at ikke en samlet høyreside bestemmer seg for å avkle denne myten. Da hadde debatten rundt formueskatt dreid seg om realitetene og hva som er mest fornuftig i forhold til verdiskaping, snarere enn et misforstått og upresist uttrykk som ble skapt av markedsførerne rundt Youngstorget.