Det har ergret meg at eneste skatten Høyre er tydelig på at de skal fjerne, er formueskatten. Ikke misforstå meg i den retning at jeg ikke ønsker den bort, men å gå til valg med det som fanesak må være den største PR brøleren de kommer til å gjøre på flere år. Dette er ikke en upopulær skatt hos flertallet i befolkningen, de fleste har faktisk ikke et forhold til den i det hele tatt. Arbeiderpartiet kan kjøre en enkel kampanje med Stein Erik Hagen og Olav Thon badende i Skrue McDuck sin pengebinge, og dermed er hele saken stemplet hos de fleste velgerne.

Formueskatten slår uheldig ut og skattlegger ofte slik at eier må selge eiendeler, som ikke alltid er likvide, for å betale skatten. Du skal ikke måtte selge en del av eiendommen din, for å betale skatt på den samme eiendommen, det er ulogisk.

Torgeir Michaelsen i AP parerer ofte at – Formueskatten sikrer at de rike ikke bli nullskatteytere.

Hva slags forutsetning er det? Hvis du eier en bedrift, har du betalt så mye avgifter, personskatt på ansatte, arbeidsgiveravgift og generert mva. at det er usammenligbart med en lønnsmottager. Det skal ikke mange klipp til i en frisørsalong bestående av 1-2 personer før de har generert mer til felleskapet enn Torgeir Michaelsen gjør på sin fete stortingsgasje. Problemet er at ingen gidder å lese regnskap hvis de ikke har drevet business før. Det er derfor dette gapet åpner seg; De borgerlige ser klart at en bedriftseier og formuede skattlegges indirekte gjennom drift, mens venstresiden panisk ser på skattelistene hvert år og rister på hodet.

Fordi flertallet i befolkningen ikke sliter med formueskatten, bør heller ikke høyrepartiene snakke om den. Dette er en skatt du dreper etter du har fått regjeringsmakt, slik at du lettere kan takle noen stygge overskrifter. Heller tilgivelse enn tilaltelse.

Hvordan kan de borgerlige rette opp dette nå? Jo, ved å lansere en skattepakke for alle. Gjør det enkelt; Hev bunnfradraget til 100.000 kroner for alle. Det betyr massive skattelettelser for de med mindre inntekter og deltidsarbeid. Hev toppskatten med 200.000 kroner, fordi man er ikke “rik” hvis du tjener 550.000 kroner. Da bor du ofte i et dyrere sted i landet, har høyere utdannelse eller ansienntet. Den reelle forskjellen i levekvalitet slår inn på 750-800k i året. Det er et naturlig sted for toppskatten. Hvis alle tre partiene Høyre, V, Frp klarer å samle seg om et slikt skatteløfte i forkant, får de garantert regjeringsmakt.

I tillegg kan det være en god ide å blidgjøre Venstre med å skattlegge høyt strømforbruk til fordel for de som har et normalt bruk. Hvorfor skal marginalkostnaden være lik for han som varmer opp utendørsbassenget midtvinters på hytte nummer tre på Geilo, og en stakkars minstepensjonist på Trosterud med veggpanelovner?