Jeg er ikke tilhenger av å henge ut “grupper”, noe venstresiden ikke skammer seg over så lenge de går i dress og tilhører en annen sosioøkonomisk klasse enn seg selv. Vi er alle enige om at det var uheldige hendelser foretatt av enkeltpersoner og firmaer som forverret finanskrisen i 2008, men å skjære alle i finansnæringen over en kam er lite konstruktivt. Banker, meglerhus, livsselskaper, ratingbyråer er ikke en “gruppe” som man kan “angripe” for å søke rettferdighet. Hvis man er på det nivået i argumentasjonen sin, så skjønner jeg godt at demonstrantene mister støtte i befolkningen. Den samme feilen oppstår hvis man angriper; “politikerne” for å ikke sette riktige rammevilkår, “bankene” for å låne ut til “fattige” til tross for at de er innenfor lovverket og man kan ikke skylde på de “fattige” for å ta opp lån de faktisk får godkjent av utlånskomiteen. Formålet til Occupy Wall Street er difust, men resultatet er ødeleggelse av eiendom, trakassering og vandalisme.

Det stikker i hjertet når jeg tenker på de greske anarkistene som stormet en bankfilial og satte fyr på den, med tre bankfunksjonærer sperret inne. De døde.. Hva en gresk bankfunksjonær i en filial i Athen har gjort galt, får du spørre demonstrantene om!?