For en time siden ble Odd Nerdrum dømt til 2 års fengsel for grovt skattesvik. Nerdrum har brutt en viktig lov, og har gjort seg skyldig i straff, men hva godt kommer det ut av et fengselsopphold for kriminalitet som ikke er voldelig. Samfunnet bure skille mellom ulike typer lovbrudd, fordi det er en vesentlighetsforskjell… Read More


Det blir tildelt nesten 200 millioner kroner til Norske spillefilmer i året, basert på variabler som bredde, kjønn og salgbarhet. Den største støtten per film er 13-18 millioner kroner, en sum som er lite ambisiøst hvis man skal gjøre noe annet enn å filme 3 stykker på en bondegård på toten. Grunnen til at det… Read More